Biologi

Biologi och naturskydd

beautiful couple posing on the streets of the old town

Biologi är läran om levande organismer, livets processer och livet självt. Det innefattar även livets struktur, ursprung, tillväxt, evolution och utspridning. Som synes är biologin ett mycket brett ämne med ett flertal discipliner, ämnen och förgreningar. Naturskydd och naturvård handlar om att skydda en viss typ av natur. Det handlar […]

 
 

Sexkunskap

beautiful couple posing on the streets of the old town

Sexkunskap är något som många av oss förknippar med kvalmiga biologisalar, fnitter och hettande kinder samt nervösa eller rent av oengagerade lärare. Men att ha sexkunskap någon gång, helst kontinuerligt, under skolgången är väldigt viktigt. Alla barn och ungdomar behöver lära sig om sex och samlevnad. Inte endast för att […]

 
 

Biologi i grundskolan

Woman hands holding a small green plant.

Biologi tillhör ett av ämnena i grundskolan. Av vissa älskat, andra är mer tveksamma. Faktum är dock att det är ett oerhört viktigt ämne som utrustar befolkningen med viktig kunskap. Vid brist på kunskap inom biologi uppkommer många myter och vanföreställningar. Dessutom gör en ökad kunskap att vi blir mer […]

 
 

Utbildningar inom biologi

Elementary age boy uses magnifying glass to discover nature.   This curious, student explorer excitedly investigates an insect, which he holds in his hand. His friend is in the background. The children are of Asian, Indian, Latin descent.  Science, education themes.

Om biologi alltid var ditt favoritämne under grundskolan och gymnasiet är det kanske precis det du ska fortsätta med på universitetet. Men vad ska man välja? Det är inte alltid det lättaste. Biologi är ett brett ämne. Du kanske är intresserad av havet, människokroppen, växter eller djur. Kanske är du […]

 
 

Det mänskliga fostrets utveckling

Det mänskliga fostrets utveckling

När en kvinna blir gravid påbörjas en biologisk process som kallas embryogenes, som startar med att ett ägg befruktas av sperma, och avslutas när fostret föds. Innan embryogenesen kan börja måste alltså kvinnan på något sätt befruktas. Detta sker vanligast genom samlag. Människan är förutom delfinerna det enda däggdjuret som […]

 
 

Matlagningens biologi

Matlagningens biologi

Bakom alla processer vi använder i matlagning, som stekning, gräddning i ugn, eller kokning, finns en biologisk och kemisk process som kan förklaras vetenskapligt. Stjärnkockarna på de bästa restaurangerna i världen använder sig av detta för att fullända sina maträtter och göra dem så smakrika som det bara går. Ett […]

 
 

Genetik

Genetik

Genetik är läran om hur biologiska egenskaper ärvs. Människan har länge haft indirekt kunskap om detta, och använt den genom att till exempel avla fram domesticerade djur med egenskaper vi vill ha. Trots det kunde man inte svara på exempelvis varför barn liknade sina föräldrar, men inte var deras exakta […]

 
 

Marinbiologi

Marinbiologi

Samma mångfald som finns på land, finns också i haven. Det finns livsformer så små som fytoplankton, som är mikroskopiskt små, och så stora som valar. Däremellan finns en mängd olika växter och alger, fiskar, vattenlevande däggdjur och ryggradslösa djur, och i havens djupaste djup finns varelser som anpassat sig […]

 
 

Vad är biologi?

Vad är biologi?

Människan har i alla tider frågat sig varifrån människan kommer. En av de första att göra detta i vetenskapligt syfte var den grekiske filosofen Thales från Miletos, som levde på 600-talet f. Kr. Han ska ha kommit fram till att svaret var ”från vattnet”. Biologin ämnar också besvara den frågan, […]

 
 

Evolutionen

Evolutionen

Evolutionen är den process genom vilken organismer förändras och utvecklas. Den förklarar hur det kan finnas en sådan stor variation av olika arter och organismer i naturen idag, trots att alla härstammar från samma ursprung. Den kanske mest kända drivkraften bakom evolutionen är det naturliga urvalet. Teorin om det naturliga […]