Den mänskliga fortplantningen är en uråldrig biologisk mekanism som omfattar en större del av våra liv än man skulle kunna tro. Allt ifrån den ofta jobbiga puberteten till kvinnans menstruationscykel (som ju pågår större delen av kvinnors liv), till klimakteriet är en del av den mänskliga fortplantningen. Självklart är även samlag, graviditet och förlossning en del av denna process. Denna uråldriga del av människans biologi liknar till mångt och mycket den hos de flesta däggdjuren på vår jord. Det finns dock de som menar att människan skiljer sig från djuren genom att vi har sex för njutningens skull, till exempel genom att använda sexleksaker, och inte bara för att fortplanta oss. Det enda undantaget, menar man, är delfiner. Sanningen är dock att det finns en mängd olika djur förutom delfinerna som precis som människan har sex bara för nöjes skull. Bara ett par exempel på det är babianer och dvärgschimpanser, och Skansenakvariets Jonas Wahlström kunde räkna upp en hel lista med ytterligare exempel.Tursiops_truncatus_01

Trots detta så finns det ändå vissa saker som skiljer människan från djuren när det kommer till fortplantning. En av dem är att vi på olika sätt kan hindra fortplantningen genom preventivmedel som kondomer, p-piller och spiraler, liksom genom abort. Det är vi hittills den enda arten på jorden som gör, vilket är tack vare människans förmåga att utforska, upptäcka och dra slutsatser – det vill säga forskning och vetenskap. Forskning och vetenskap har också gjort att vi har kunnat kringgå det naturliga fortplantningssystemet, där en mans sädesceller under samlag befruktar kvinnans äggcell under ägglossningen. Genom en rad olika tekniker är det för människor möjligt att skapa ett barn på andra sätt. Ett exempel på det är in vitro-fertilisering, som innebär att ägget befruktas utanför kvinnans kropp. I dagligt tal brukar detta kallas provrörsbefruktning, och det är möjligt med hjälp av spermiedonationer (som sedan insemineras) eller en äggdonation som inplanteras i en surrogatmor.

Människan är också unik på det sättet att vår fortplantning ligger till grund för en mängd konflikter och politiska diskussioner, som rör allt från abortmotståndare till överbefolkning och religiös moralisering över sex före äktenskapet. Många skulle sannolikt säga att djuren ligger före människan i utveckling på den punkten.