Sexkunskap är något som många av oss förknippar med kvalmiga biologisalar, fnitter och hettande kinder samt nervösa eller rent av oengagerade lärare. Men att ha sexkunskap någon gång, helst kontinuerligt, under skolgången är väldigt viktigt. Alla barn och ungdomar behöver lära sig om sex och samlevnad. Inte endast för att kunna skydda sig mot överförbara sjukdomar och oönskad graviditet, utan även för att få lära sig om den egna kroppen och få chans att reflektera över vilken typ av liv man vill leva när det kommer till relationer. Det finns inget ämne som heter sexkunskap men det ska enligt skolplanen ingå i den ordinarie undervisningen, det är en rättighet!

Mer än en lektion behövs

Det finns idag många skolor som är duktiga på att låta undervisningen vara en väl integrerad del i ämnen som exempelvis biologi och samhällskunskap. Sexkunskap är en fråga om demokrati och det handlar inte bara om att få lära sig hur man trär på en kondom eller hur det går till när man blir gravid. Det är även viktigt att få lära sig om skilda sexuella preferenser och relationsformer. Vi lever i en värld som domineras av en heteronorm, det vill säga att en kärleksrelation i många människors medvetande ingås mellan en man och en kvinna. Men det finns många andra sätt att leva och att människor kan förälska sig i samma kön eller kanske flera personer samtidigt.

Sexkunskap i världen

Vikten av att lära ut om sex och samlevnad är något som även framhålls svenskt biståndsarbete. Det svenska biståndet arbetar ofta i regioner där kunskapen om kroppen som en biologisk företeelse är bristfällig. Behovet av preventivmedel för att både lära sig att skydda sig mot sjukdomar, framförallt Aids och HIV, men även familjeplanering är ofta stort. Samhället i stort gynnas av ett något lägre barnafödande, det spar både på mödrarnas hälsa och på den tunga uppgiften att kunna försörja alla barn. Att kunna styra när man blir gravid ger även kvinnor chansen att först utbilda sig och hitta ett arbete. Att sprida en accepterande attityd om olika sexuella orienteringar i länder med mer konservativ syn är även det mycket viktigt.