Om biologi alltid var ditt favoritämne under grundskolan och gymnasiet är det kanske precis det du ska fortsätta med på universitetet. Men vad ska man välja? Det är inte alltid det lättaste. Biologi är ett brett ämne. Du kanske är intresserad av havet, människokroppen, växter eller djur. Kanske är du snarare intresserad av arbete för en bättre miljö? Det finns många olika program och kurser att välja mellan på universitet och högskolor. I det här inlägget får du veta mer om hur det fungerar att studera på universitet och om vilka inriktningar det finns inom ämnet biologi.

Att börja studera biologi på universitetet

568px-Tree_of_life_by_HaeckelAtt börja plugga på universitet kan vara en stor utmaning för många. Det är ett faktum att det är något annat än att gå i grundskolan och på gymnasiet. Om du vet att du vill studera inom biologi på något sätt men inte riktigt är säker på vad kan det vara en god idé att läsa naturtekniskt basår. Du får då en bred bild av på vilka sätt man kan arbeta inom ämnet och får samtidigt en godt grund både kunskapsmässigt och betygsmässigt. Du kommer att få läsa olika kurser och får en inblick i hur det fungerar på ett universitet och förbereder dig för din huvudsakliga utbildning. I jämförelse med att studera på gymnasiet kommer du säkert att upptäcka att det krävs mer eget ansvar och studiedisciplin. Det kan vara svårt i början, särskilt om du också just flyttat hemifrån och håller på att lära känna en massa folk. Om du inte klarar en tentamen ska du inte bli nedslagen. lär dig av misstagen och se till att satsa på att plugga till omtentan. Det finns dessutom ofta så kallade studieverkstäder på universiteten, där du kan få tips och råd för mer effektiva studier.

Olika inriktningar inom ämnet biologi

Även om det finns väldigt många inriktningar och aspekter på ämnet biologi är det många som specialiserar sig först efter en grundläggande kandidatexamen, alltså efter tre års studier. Då kanske du vill fokusera på mikrobiologi, fåglar eller skogen. Vad som faktiskt kopplas till biologi är många gånger personligt dessutom. Om du blir ingenjör och arbetar med produktdesign kan det till exempel hända att du designar verktyg för arbete i skogen eller med djur på något sätt. Det kanske innebär biologi för just dig. Vill man snarare fokusera på människan och sjukdomar kan man bli till exempel biomedicinsk analytiker, och då är arbetet snarare i ett laboratorium än i direkt kontakt med patienter. Förutom att du kan titta på olika universitets hemsidor eller kontakta en studie- och yrkesvägledare på något universitet, kan du också läsa artiklar och studier på temat biologi. Detta kan ge dig en uppfattning om vad du faktiskt brinner för! Om du verkligen är engagerad i en viss aspekt av biologi kanske det slutar med att det är du som forskar och skriver artiklar av den typen som du just läste!