Biologi tillhör ett av ämnena i grundskolan. Av vissa älskat, andra är mer tveksamma. Faktum är dock att det är ett oerhört viktigt ämne som utrustar befolkningen med viktig kunskap. Vid brist på kunskap inom biologi uppkommer många myter och vanföreställningar. Dessutom gör en ökad kunskap att vi blir mer rädda om både oss själva, naturen och alla djur som lever runt oss. Mycket i vår miljö håller på att försvinna, som delar av djurlivet och livet under havet. Det händer saker med klimatet och genom att lära eleverna i skolan kan vi öka chanserna till en mer hållbar utveckling.

Tydlig kursplan

Det finns en tydlig kursplan som styr ämnet och undervisningen. Hos Skolverket kan man läsa att biologin är viktig för samhällsutvecklingen inom flera områden. Allt från hälsa till miljö och naturbruk påverkas och omfattas av ämnet. Undervisningen ska hjälpa eleverna att utveckla både kunskaper och intresse för olika biologiska sammanhang, inte bara med hänsyn till naturen utan även sig själva. Man läser biologi redan från årskurs 1, på en enkel grundnivå. I högstadiet, årskurs 7 – 9, implementerar man hälsa i ämnen. Som vuxen ska man ha fått med sig kunskaper och förståelse, och veta hur man tar hand om sig själva. Man bör känna till olika professioner, allt från massör till naprapat och sjukgymnast. Ju större förståelse är, desto bättre kan man ta hand om sig själv och söka rätt hjälp dem dagen det behövs. Man vet dessutom hur man bäst tar hand om miljön man har runt sig.


Miljö och ekosystem

Att lära sig om djur och natur är en viktig del av biologin. Hållbar utveckling och ekosystem är begrepp som man kan börja med tidigt för att eleverna ska få ett naturligt förhållningssätt till en hållbar livsstil. Genom kunskap bygger man upp en respekt för allting vi har runt oss, och det gör att vi lättare kan vända den negativa påverkan som vi hittills har gjort på klimatet. Klimatförändringar angår oss alla, men det är inte alltid lätt att bryta vanor. Börjar man i tidig ålder att informera och lägga grunden för en sund värdering om vår miljö så ökar chanserna att fler tar ansvar för miljön i framtiden.