• Matlagningens biologi
 • Genetik
 • Marinbiologi
 • Vad är biologi?
 • Evolutionen
 • Matlagningens biologi

  Matlagningens biologi

  Bakom alla processer vi använder i matlagning, som stekning, gräddning i ugn, eller kokning, finns en biologisk och kemisk process som kan förklaras vetenskapligt. Stjärnkockarna på de bästa restaurangerna i världen använder sig av detta för att fullända sina maträtter och göra dem så smakrika som det bara går. Ett […]

 • Genetik

  Genetik

  Genetik är läran om hur biologiska egenskaper ärvs. Människan har länge haft indirekt kunskap om detta, och använt den genom att till exempel avla fram domesticerade djur med egenskaper vi vill ha. Trots det kunde man inte svara på exempelvis varför barn liknade sina föräldrar, men inte var deras exakta […]

 • Marinbiologi

  Marinbiologi

  Samma mångfald som finns på land, finns också i haven. Det finns livsformer så små som fytoplankton, som är mikroskopiskt små, och så stora som valar. Däremellan finns en mängd olika växter och alger, fiskar, vattenlevande däggdjur och ryggradslösa djur, och i havens djupaste djup finns varelser som anpassat sig […]

 • Vad är biologi?

  Vad är biologi?

  Människan har i alla tider frågat sig varifrån människan kommer. En av de första att göra detta i vetenskapligt syfte var den grekiske filosofen Thales från Miletos, som levde på 600-talet f. Kr. Han ska ha kommit fram till att svaret var ”från vattnet”. Biologin ämnar också besvara den frågan, […]

 • Evolutionen

  Evolutionen

  Evolutionen är den process genom vilken organismer förändras och utvecklas. Den förklarar hur det kan finnas en sådan stor variation av olika arter och organismer i naturen idag, trots att alla härstammar från samma ursprung. Den kanske mest kända drivkraften bakom evolutionen är det naturliga urvalet. Teorin om det naturliga […]

 

Gilla biologi på facebook!