Inlägg taggade med: Ekologi

Vad är biologi?

Vad är biologi?

Människan har i alla tider frågat sig varifrån människan kommer. En av de första att göra detta i vetenskapligt syfte var den grekiske filosofen Thales från Miletos, som levde på 600-talet f. Kr. Han ska ha kommit fram till att svaret var ”från vattnet”. Biologin ämnar också besvara den frågan, […]